Styrelsen

Styrelsen för DÅCTA har hand om föreningens angelägenheter och består av en ordförande och 2 – 8 andra styrelseledamöter, vars roller är internt utsedda om inte en styrelsemedlem väljs till en specifik position under höstmötet. Nedan hittar du nuvarande styrelse för 2021.

Robin Lybeck

Ordförande

Freddy Suarez Rodriguez

Vice-ordförande

Robin Isomaa

Kassör

Catharina Walldén

Sekreterare

Emmanuel T. Kwaw

Medlemssekreterare

Ran Goren

Community Action koordinator

Eva Ievgeniia Bebenko

Koordinator för kommittéen för personlig och professionell utveckling

Alex Mäkiharju

Koordinator för kommittéen för personlig och professionell utveckling