Kommittéer

Förutom styrelsen har föreningen två permanenta kommittéer som ansvarar för att arrangera professionella och sociala evenemang. Kommittéerna arbetar alla som sina egna enheter och är fria att driva alla idéer som ligger inom ramen för föreningens syfte och värden. Här hittar du en allmän översikt över kommittéerna och deras mål.

Om du är intresserad av att gå med i en eller båda kommittéerna, skicka ett kort e-postmeddelande till kommitténs chef och berätta för dem vem du är, vad du studerar och varför du vill gå med. Om du redan har idéer för evenemang kan du gärna dela!

Kommittén för professionell och personlig utveckling

Vårt mål och mål i CPPD-kommittén är att erbjuda och tillhandahålla workshops för professionell och personlig utveckling / seminarier / föreläsningar / möten där doktorander från alla fakulteter kan få ny kunskap och insikter. Vårt sekundära mål är att minska klyftan mellan fakulteter och ge möjligheter till nätverk utanför dina ämnesrelaterade ämnen.

Du behöver inte alltid arbeta ensam!

Om du kunde planera, organisera och genomföra något som är värdefullt för alla doktorander, vad skulle du göra och hur skulle du göra det? I CPPD-kommittén uppskattar vi människor som först kan arbeta självständigt för att hitta intressanta ämnen (t.ex. skrivprocess, mentalt välbefinnande, finansiering osv.) Som är värdefulla och användbara för alla doktorander, oavsett fakultet eller ämne . Man kan till exempel dela med sig av tips och tricks om hur man organiserar sig eller hur man bekämpar bedragarens syndrom.

Om detta låter som något rätt i din gränd, vänligen skicka ett mejl om varför du kan och skulle göra skillnad till kommittéens ordförande Alex Mäkiharju [alex.makiharju(at)abo.fi].

Kommittén för sociala evenemang

Syftet med CSE-kommittén är att organisera olika evenemang för socialt samarbete mellan doktorander. Fokus ligger på händelser som är bortkopplade från den akademiska världen, för att ge människor en hälsosam paus från jobbet medan de fortfarande kan ansluta till andra studenter. Detta kan vara en mängd olika saker. Till exempel sammankomster och middagar efter arbetet, fysiska aktiviteter som fotboll, bowling och yoga och kulturella aktiviteter som museum- eller teaterbesök.

Vill du spela ett spel?

Motivationen och fördelen med att detta planeras av en kommitté är att det möjliggör ett större antal evenemang. Jag hoppas att kommittémedlemmarna har sina egna idéer, önskemål och intressen, så att vi kan erbjuda en trevlig blandning av olika möjligheter för våra medlemmar! Medlemmar i Vasa uppmuntras starkt att anmäla sig, eftersom det skulle göra det lättare för mig att se till att även sociala evenemang organiseras där.

Om du vill delta i denna kommitté, vänligen maila kommittéens ordförande Sofia Wanström [sofia.wanstrom(at)abo.fi] med en kort introduktion över vem du är och varför du vill vara i kommittén.