Community Action

Community Action är ett öppet forum som gör det möjligt för alla medlemmar i föreningen att få igång sina egna projekt eller evenemang. Syftet är att hjälpa till med medlemmarnas egna initiativ för aktiviteter och evenemang. Detta kan innefatta hjälp med marknadsföring, någon att diskutera idéer med, hjälp med att hitta platser, kontakta sponsorer eller ansökningar om medel för olika initiativ.

Community action har ingen egen kommittée men är i nära kontakt med koordinatorerna för de två kommittéerna. Så om en idé som kommer via Community Action anses vara till nytta för en bredare grupp doktorander kan den också presenteras som ett alternativ för kommittéerna.

Nu ska vi få saker och rulla på!

Hör av dig med dina frågor och idéer till Community Action koordinator Jolanda Linsén [jolanda.linsen(at)abo.fi].